Cecep Rahmat Hidayat, S.Sos.I, M.Pd. (Wakasek Kesiswaan)